Global implications of drought and fire on woodland carbon and water exchange

napísal

Autor: Ing. Elena Aydin, PhD.

Výberová prednáška

- Prednášajúca: Prof. Wayne Meyer, Univesity of Adelaide

- 15.08.2019 o 10:00

- FZKI, Hospodárska 7, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (učebňa ZP-S1)

Hlavnou témou prednášky mimoriadneho profesora z Južnej Austrálie je klimatická zmena a okrem iného budeme oboznámení s meraniami metódou eddy covariance na výskumnej stanici Calperum (súčasť siete 20 staníc v Austrálii). Profesor sa bude venovať aj témam:
1. Aké sú základné zásoby energie, uhlíka, vody a živín a toky v eukalyptovom poraste (mallee)?
2. Aký vplyv má na tieto zásoby a toky zmena klímy a hospodárenia na pôde?

Späť