Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce - Ing. Beáta Novotná, PhD.

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 29.02.2024 o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku a o 10:30h bude obhajovať habilitačnú prácu Ing. Beáta Novotná, PhD.

Habilitačná prednáška: "Zmena klímy a riadenie vodných zdrojov v poľnohospodárskej krajine: otázky, výzvy a adaptačné stratégie"

Obhajoba habilitačnej práce: "Využitie umelej inteligencie a hydrologických modelov v poľnohospodárskej krajine v podmienkach klimatickej zmeny"

Habilitačná prednáška a obhajoba - Ing. Beáta Novotná, PhD.

Ísť späť