Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce - Ing. Elena Aydin, PhD.

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 21.10.2021 o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku a o 10:30h bude obhajovať habilitačnú prácu Ing. Elena Aydin, PhD.

Habilitačná prednáška: "Klimatická zmena, výzva pre poľnohospodárstvo a mitigačné opatrenia."

Obhajoba habilitačnej práce: "Vplyv dlhodobého účinku aplikácie biouhlia a krátkodobého účinku jeho opakovanej aplikácie v kombinácii s hnojením na úrody vybraných plodín."

Link pre on-line prenos.

Habilitačná prednáška sa uskutoční prezenčnou formou za dodržania aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Habilitačná prednáška a Obhajoba habilitačnej práce - Ing. Elena Aydin

Ísť späť