Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce - Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 31.03.2022 o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku a o 10:30h bude obhajovať habilitačnú prácu Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

Habilitačná prednáška: "Stratégie udržateľnosti vodného hospodárstva urbanizovanej a poľnohospodárskej krajiny v súčasných klimatických podmienkach"

Obhajoba habilitačnej práce: "Hospodárenie s dažďovou vodou v urbanizovanej krajine v súčasných klimatických podmienkach"

Link pre on-line prenos.

Habilitačná prednáška sa uskutoční prezenčnou formou za dodržania aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ísť späť