Habilitačná prednáška - Ing. Ján Kollár, PhD.

napísal

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 25. marca 2021 o 09:00h prednesie Ing. Ján Kollár, PhD., habilitačnú prednášku na tému: "Vplyv škodlivej entomofauny na dreviny v podmienkach mestského prostredia" a o 10:30h bude obhajoba jeho habilitačnej práce na tému: "Výskyt a škodlivá činnosť nepôvodných a inváznych druhov škodcov na drevinách v podmienkach Slovenska".

Prednáška aj obhajoba prebehnú online.

"Online" / živé vysielanie habilitačných prednášok a obhajob. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre zabezpečuje on-line (živé prenosy) habilitačných prednášok a obhajob (s možnosťou aktívneho zapojenia sa do ich priebehu) so zachovaním zásady prístupu verejnosti.

Habilitačná prednáška a obhajoba - Ing. Ján Kollár, PhD.

 

 

Ísť späť