Habilitačné prednášky 21.10.2020 a 22.10.2020

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 21.10.2020 o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Katarína Rovná, PhD., 21.10.2020 o 13:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Atilla Tóth, PhD., 22.10.2020 o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

"On-line" / živé vysielanie habilitačných prednášok obhajob.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre zabezpečuje on-line (živé prenosy) habilitačných prednášok a obhajob (s možnosťou aktívneho zapojenia sa do ich priebehu) so zachovaním zásady prístupu verejnosti bez nahrávania.

Upozorňujeme, že uvedené prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na habilitačné prednášky a obhajoby v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov.

Žiadame verejnosť aby sa pripájala s VYPNUTÝM mikrofónom a VYPNUTOU kamerou.

Verejnosť pred pripojením zadáva KOREKTNÉ údaje: MENO a PRIEZVISKO.

Diskusia bude moderovaná a povolená IBA vo vyhradenom čase.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

On-line -> Ing. Katarína Rovná, PhD.

On-line -> Ing. Attila Tóth, PhD.

On-line -> Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

Ísť späť