Odborná exkurzia spojená s odborným seminárom "Historické parky a záhrady"

napísal

Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD.

Odborná exkurzia

- určené pre študentov predmetu Obnova historickej zelene

- 7. 12. 2017

- hrad Červený Kameň

- Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Ing. Denisa Halajová, PhD.

Späť