Implementácia programovania v krajinárstve

napísal

Autor: Ing. Jakub Fuska, PhD.

Pri príležitosti GIS Day 2019 pre Vás pripravujeme workshop "Implementácia programovania v krajinárstve", ktorý sa bude konať 12. a 13. novembra 2019 od 8:30 do 15:30 v učebni ZM-11 (Hospodárska 7, Nitra). Na workshope sa oboznámite s počítačom Raspberry Pi, programovacím jazykom Python v prostredí QGIS a s vývojovou doskou Arduino UNO.

V prvý deň sa uskutoční aj mapathon Missing Maps, kde budeme mapovať nezmapované územia najmä pre potreby organizácie "Lekári bez hraníc".

Vzhľadom ku kapacite učebne a množstvu hardvéru je možná priama účasť iba 15 účastníkov, pričom hardvér je zabezpečený iba pre 10 osôb, preto bude vytvorený poradovník na prácu s hardvérom nasledovne: prvých 5 miest bude vyhradených pre študentov odboru "Krajinné inžinierstvo" v piatom ročníku, zvyšných päť miest bude pre ďalších uchádzačov, pričom prednosť majú študenti FZKI. V prípade nenaplnenia počtu budú upravené limity podľa poradovníka. Zohľadňovať sa bude termín prihlásenia sa na workshop (skôr prihlásení majú prednosť pred neskôr prihlásenými).

Poradovník bude zostavovaný na základe prihlásenia sa cez formulár na tomto odkaze:
https://forms.gle/PxxyuVxr2x85LaBT8

Workshop je organizovaný v spolupráci s Amavet klubom č. 962 a s finančnou podporou Nadácie Tatra Banky.
Mediálnym partnerom workshopu je Geoinformatika.sk

Implementácia programovania v krajinárstve

Ísť späť