Inauguračné prednášky 02.10.2019

napísal

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

- 08:30h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie inauguračnú prednášku doc. Ing. Viliam Bárek, CSc.

- 10:30h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie inauguračnú prednášku doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Inauguračná prednáška

Inauguračná prednáška

Späť