1. Compounds resulting in barrique wine 2. Measurements of antioxidant activities

vložil: Miloslav Mucha

Autor: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.

Výberové prednášky

- Ing. Ivo Šoural, PhD.

- 7. 5. 2019 od 14.30

- FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (miestnosť BZ 01)

- Prednášky sa realizujú v rámci programu Erasmus +. Prednášajúci je z Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktu, Zahradnické fakulty Lednice na Moravě, MZLU Brno. Témy prednášok sa týkajú aktuálnych tém, ktoré sa riešia v rámci výskumu, ktorý je úzko spätý s produkčnou praxou.

Späť