Deň kariéry SPU v Nitre

vložil: Miloslav Mucha

Text a foto: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Foto: Lujza Záhoráková

Dňa 20.11.2018 sa konal Deň kariéry SPU v Nitre. Firmy, ktoré prejavili záujem o nadviazanie kontaktov so študentami - budúcimi absolventmi, prezentovali možnosti spolupráce počas štúdia - formou praxí a stáží. Na jednotlivých fakultách prebiehali prezentácie a prednášky pozvaných hostí a diskusie s pedagógmi o spolupráci v rámci výskumu a participácie na výučbe.

V prezentačných stánkoch mohli študenti získať informácie od zástupcov 28 spoločností. Za FZKI to boli AGRO CS Slovakia as; Danubius Fruct spol sro; Emilove sady OVD; Plantex sro, Veselé pri Piešťanoch; VITA-ZEL & COMPANY spol sro; Zeleninárska sro.

Spokojnosť s podujatím vyjadrili študenti aj zástupcovia firiem a konštatovali, že tento rok bol opäť veľký záujem zo strany študentov o informácie v prezentačných stánkoch i workshopoch.

Deň kariéry umožnil stretnutie študentov so zástupcami firiem

Späť