Deň otvorených dverí FZKI - 26. január 2018

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Monika Butková, PhD.

10.00 h - 14.00 h, Tulipánová 7, Nitra

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre na fakultný Deň otvorených dverí.

Otvorili sme pre Vás ateliéry a učebne, kde budete môcť nahliadnuť do zákulisia aktívnej časti života vysokoškoláka. V priebehu dňa si môžete zvoliť ľubovoľný študijný program a vydať sa na krátku cestu vzdelávacím procesom budúceho krajinného inžiniera, krajinného a záhradného architekta alebo záhradníka.

Pokiaľ nechcete premeškať žiadne aktuálne informácie zo života fakulty, sledujte náš Facebook.

Tešíme sa na Vás.

Program:

Okrem vybraných ukážok a výstupov zo štúdia našich študentov, budete mať jedinečnú príležitosť sa s nimi aj porozprávať, spýtať sa na úskalia a radosti tohto obdobia ich života. K dispozícii vám budú študijní poradcoviaštudijná referentka, ktorí vám odpovedia na všetky otázky od dôležitých termínov, náročnosti predmetov až po možnosti ubytovania a možnosti získania štipendií. Prodekanka pre vzdelávanie zosumarizuje a prehľadne odprezentuje základné informácie o štúdiu, prodekanka pre zahraničné vzťahy predstaví možnosti štúdia v zahraničí. Zamestnanci univerzitnej knižnice pripravia súhrn informácií pre registráciu, postup, prehľad študijnej literatúry.

Okrem vyššie spomínaného programu sme pre vás spolu s našimi absolventmi pripravili krátke rozprávanie o nich, ako sa im v živote po skončení štúdia darí v praxi, ako svoje štúdium ďalej zúročili. Využite možnosť spoznať vašich budúcich učiteľov, vedenie fakulty, priestory, v ktorých sa budete realizovať nasledujúce roky. Spýtajte sa na všetko, z čoho máte obavy a čo vás zaujíma.

Program bude prebiehať priebežne počas celého dňa v čase od 10:00 h do 14:00 h.

Krajinné inžinierstvo

Naplánuj si svoju ideálnu krajinu!

Rád sa pozeráš na zelenú a upravenú krajinu z okna auta či vlaku, keď cestuješ za starými rodičmi na vidiek? Počúvaš rád spev vtákov na prechádzke prírodou? Páčia sa ti upravené polia alebo skôr hustý les? Úlohu krajinného inžiniera je plánovať a upravovať krajinu tak, aby bola nielen funkčná, ale aj estetická. Príď si naplánovať vlastnú krajinu, ktorá bude aj podľa tvojich predstáv!

Vieš ako predchádzať vzniku odpadov?

Jednou z možných špecializácií krajinného inžiniera je odpadové hospodárstvo. Súčasný konzumný spôsob života prináša so sebou reálnu hrozbu vyčerpania prírodných zdrojov. Predchádzanie vzniku odpadov je nástrojom, ktorý pomáha šetriť tieto zdroje a zároveň pozitívne vplýva na spotrebiteľské správanie obyvateľov.

Vytvor si vlastný digitálny 3D model

Každý z nás vníma okolie v trojrozmernom priestore. Prečo by teda akákoľvek činnosť, ktorú plánujeme, mala byť „plocha“? Veď dnešné technológie umožňujú takmer okamžite tvoriť 3D modely reálnych objektov. Počas prezentácie si budete môcť pozrieť aj historický spôsob 3D vizualizácie krajiny, ako aj sami vyskúšať tvorbu 3D modelu najmodernejšími technológiami

Aké pH má voda a môj obľúbený nápoj?

Náš každodenný život je sprevádzaný vodou, najmä tou kvalitnou. Jednou z úloh krajinného inžiniera je poznať aj kvalitu vody a ďalších zložiek životného prostredia. Sledovaných parametrov sú desiatky. Jedným zo základných parametrov je aj pH. Povrchová voda (voda v rieke, potoku, jazere, nádrži) má mať pH v rozsahu 6 - 8,5. Spĺňa voda z rôznych zdrojov túto požiadavku?

Prečo je rieka kľukatá?

Krajinný inžinier v rámci svojej profesie rieši aj problematiku úpravy trasy a profilu vodného toku. Priame rovné korytá sa volia len pre technické stavby - drenážne, závlahové, derivačné kanály. Vo voľnej krajine sú len krátke úseky tokov priame. Meandrovanie toku má krajinotvornú, ale aj protipovodňovú a protieróznu funkciu. Viete prečo?

Ako sa predpovedá počasie?

Počasie nás ovplyvňuje každý deň, a preto ho musíme poznať. Chceme vedieť, kedy bude pekne a kedy bude pršať. Riadime sa podľa toho nielen my, ľudia, ale aj príroda a rastliny. Pozrite si prístroje, ktorými vieme zaznamenávať priebeh počasia a podľa toho ho aj lepšie predpovedať.

Pôdne vzorky rozdelené na frakcie

Pôda je základom života na Zemi. Skladá sa z miliónov rôznych častíc. Ich veľkosť, tvar a zastúpenie ovplyvňuje vlastnosti pôdy. Ako a čo z toho vyplýva?

Krajinná a záhradná architektúra

Poznáš dreviny?

Dreviny sú neoddeliteľnou súčasťou nášho životného prostredia. Aby sme sa s nimi dobre cítili, mali by sme ich poznať. Ako rastú, čo potrebujú? Aké majú kvety a plody? Pri inventarizovaní drevín je dôležité, aby krajinný architekt spoznal a od seba odlíšil rôzne druhy drevín. Jeho úloha je ľahšia v lete, kedy sú listnaté stromy olistené. Od jesene do jari musí dre­viny spoznať podľa farby a kresby borky na kmeni stromu, podľa púčikov a sfarbenia.

Poznáš množenie rastlín in vitro?

Aké sú základné podmienky a  postupy pri množení rastlín in vitro? Spoznaj podmienky v laboratóriu a prehliadni si vzorky už založených meristémových kultúr.

Pozri si, ako sa aranžujú kvety

Krajinný architekt je aranžérom. Musí vedieť vhodne vybrať a skombinovať stromy, kry, kvitnúce kvetiny a okrasné trávy. Vznikajú tak permanentné aranž­mány a kompozície. Niekedy však úlohou krajinného architekta môže byť aj aranžovanie dočasných kvetinových kompozícií.

Vstúp do galérie diel našich študentov a absolventov

Galéria študentských prác vás uvedie do tajov tvorivej práce. Vystavené budú zaujímavé diela z tvorivých predmetov, ktoré sú ťažiskom štúdia krajinného a záhradného architekta. Na našich ateliéroch budete pracovať na reálnych projektoch pre mestá a obce, pre ktoré navrhnete námestia, nábrežia, uličné priestory, športoviská, rekreačné areály a iné priestory. Pripravíme vás na projekčnú prax a tvorivú prácu, ktorá vás čaká po štúdiu.

Ako pracuje krajinný a záhradný architekt v teréne?

Skôr než sa krajinný a záhradný architekt pustí do analytickej a tvorivej práce, musí sa oboznámiť s riešeným územím, kde si všíma súčasný stav ciest, chodníkov, lavičiek, plôch zelene, drevín, záhonov či vodných prvkov. Musí sa oboznámiť s priestorovými danosťami a kvalitami riešeného územia, identifikovať dominantné, dynamizujúce, zjednocujúce a akcentujúce prvky vizuálneho dizajnu, ktoré sú pre neho dôležitou priestorovou informáciou a inšpiráciou pre tvorbu. Chcete sa dozvedieť o tejto práci viac? Poďte s nami na komentovanú prechádzku do mestského parku.

Kresba, nástroj záhradného architekta

Záhradný a krajinný architekt musí vedieť prezentovať svoje návrhy objednávateľovi alebo verejnosti. Dopyt po ručne spracovaných návrhoch sa znova vracia a je stále väčší. Najjednoduchším spôsobom, ako prezentovať svoje myšlienky a návrhy, je ručná kresba priestoru, objektov, stromov či postáv, ktorú musí záhradný architekt ovládať. Vyskúšajte si svoje kresliarske zručnosti v našom ateliéri.

Záhradníctvo

Nie je Mentha ako Mentha

Druhov, foriem a kultivarov rastliny rodu mäta je neuveriteľne veľké množstvo. V záhradníctvach, supermarketoch, ale aj v našich záhradách nachádzajú stále väčšie uplatnenie. Spoznajte rozdiely medzi mätou piepornou, mätou jahodovou, grepovou, cesnakovou, pomarančovou a inými. Nájdite tú svoju pravú!

Koľko vitamínu C je v citróne, koľko v jablku a brokolici?

Čo takto vedecky vyvrátiť vžité informácie o tom, že pri chrípke je najlepší citrón? Celkom jednoducho sa dozvieme, ako je to so skutočnou pravdou.

Príďte si s nami podebatiť

Zoznámte sa so spiacimi a kvitnúcimi konárikmi ovocných drevín a viniča, s rôznymi semenami zeleniny a liečiviek, spoznajte rozdiely medzi tekvicami pri šálke dobrého čaju a pri ochutnávke rôznych druhov jabĺk.

Ukážky na Petriho miskách

Prehliadnite si podhubie jedlých húb a ukážky chorôb rastlín.

Zoznámte sa s prírodnými farbivami

Čo sú chlorofyly, antokyány, xantofyly a kde sa nachádzajú?

Premietanie

Práca so substrátom,  spracovanie jabĺk,... Príďte si oddýchnuť pri krátkych filmoch s tematikou v oblasti záhradníctva.

Dôležité informácie

Deň otvorených dverí:

 • 26. január 2018

Termín podania prihlášky:

 • 28. február 2018 (Platí pre uchádzačov o študijný program krajinná a záhradná architektúra)
 • 15. jún 2018 (I. kolo), 10. august 2018 (II. kolo)

Prijímacie talentové skúšky:

 • 26. 27. apríl 2018 (Platí pre uchádzačov o študijný program krajinná a záhradná architektúra)

Zasadnutie prijímacej komisie:

 • 04. máj 2018 (Platí pre uchádzačov o študijný program krajinná a záhradná architektúra)
 • 19. jún 2018 (I. kolo), 14. august 2018 (II. kolo)

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania:

(pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne alebo poštou)
 • s talentovou skúškou: 35 EUR (Platí pre uchádzačov o študijný program krajinná a záhradná architektúra)
 • bez talentovej skúšky: 25 EUR

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania:

(pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS)
 • s talentovou skúškou: 30 EUR (Platí pre uchádzačov o študijný program krajinná a záhradná architektúra)
 • bez talentovej skúšky: 20 EUR

Akreditované študijné programy

 • Záhradníctvo - denná forma štúdia, externá forma štúdia
 • Krajinné inžinierstvo - denná forma štúdia, externá forma štúdia
 • Krajinná a záhradná architektúra - denná forma štúdia

Školné pre externú formu štúdia je 500 EUR.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie:

 • pri elektronickej prihláške - bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške;
 • pri klasickej prihláške (papierový formulár) úhrada cez internetbanking, príp. bankový prevod, NIE poštovou poukážkou a to ani typu U.

Adresát:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka:

 • Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • Variabilný symbol: 104900
 • Konštantný symbol: 0558
 • Špecifický symbol: 104900721
 • Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na:

www.fzki.uniag.sk, www.portalvs.sk

Možnosti ubytovania v študentských domovoch

Ubytovanie v ŠD SPU v Nitre bude poskytnuté každému študentovi zapísanému do prvého ročníka na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Viac informácií na: http://www.uniag.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/

Na stiahnutie PDF skladačka - DOD FZKI 2018 (13,6MB):

Deň otvorených dverí FZKI - 26. január 2018

Deň otvorených dverí FZKI - 26. január 2018

Späť