Egyptskí pedagógovia navštívili FZKI

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

V dňoch 4. a 5. júna 2017 navštívili Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre predstavitelia Zagazig University z Egypta. Na dekanáte fakulty boli prijatí hostia – profesor Dr. Abdelazim Negma  a docent Dr. Mohamed Abuhashim

V úvode bola predstavená univerzita v Egypte, ktorá má asi 160 tisíc študentov na všetkých stupňoch vzdelávania a  potom boli hostia informovaní  o poslaní a štruktúre  našej univerzity a jej fakúlt, ako aj o možnostiach kooperácie so prostredníctvom viacerých medzinárodných programov. Hostia vyjadrili záujem o intenzívne vytváranie príležitostí pre rozvoj spolupráce, ktorá by mohla začať spoločnou publikačnou činnosťou a organizovaním spoločnej letnej alebo zimnej školy.   Ako prvá je naplánovaná vedecká publikácia "Water Resources in Slovakia" pod redakciou profesora Negma, na ktorú je už zmluva s vydavateľstvom Springer na september 2017.

Súčasťou programu bola aj prehliadka areálu SPU a priestorov Výskumného centra AgroBioTech. Delegácia potom pokračovala návštevou poľnohospodárskych podnikov na juhu Slovenska kde si prezreli moderné spôsoby závlah a hospodárenia v suchých oblastiach.

Na záver stretnutia bol pripravený návrh obsahu dohody o spolupráci, ktorej súčasťou bude aj výmena študentov, učiteľov a zamestnancov.

Späť