FZKI ocenená pamätnou medailou

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Na oslave 50. ročného výročia založenia Fakulty biotechnológií a záhradníctva, Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, ktorá sa konala v kongresovom centre univerzity 25.9.2018, sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia FZKI. Pri tejto príležitosti dostala Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre z rúk dekana prof dr.hab Sanislawa Mazura pamätnú medailu. Na slávnostnom zhromaždení prof. Ing. Dušan Igaz PhD, dekan FZKI, vyzdvihol doterajšiu spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania a zaželal predstaviteľom fakulty veľa úspechov a ďalších spoločných projektov.

Späť