V dňoch 19.–21. apríla sa fakulta odprezentuje v priestoroch OC Centro Nitra

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

KRAJINA

V dňoch 19. – 21. apríla sa fakulta odprezentuje v priestoroch OC Centro Nitra.

Výstava Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre s názvom KRAJINA má informačno-výtvarný charakter. Výtvarný prvok predstavuje samotný spôsob inštalácie celej výstavy, ktorý objasňuje verejnosti možnosti štúdia na fakulte. Informačné panely a prezentačné materiály sú starostlivo koncepčne vybrané a umiestňované do minimalistického inštalačného riešenia, ktoré bolo navrhnuté priamo pre túto expozíciu.

Zámerom výstavy je potlačiť stereotypné vnímanie zamerania fakulty a odprezentovať ju všeobecnej verejnosti, nielen budúcim študentom. Jednotlivé panely informujú o celej škále oblastí, ktorými sa študenti a učitelia jednotlivých katedier - (Biometeorológie a hydrológie, Biotechniky zelene, Krajinného inžinierstva, Krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Záhradnej a krajinnej architektúry a Zeleninárstva) zaoberajú. Texty, návrhy, štúdie, modely, analýzy a grafy spracované do výstavného celku, sú zostavené zo semestrálnych a záverečných prác študentov, prípadne ich pedagógov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Späť