Hodnota je voda

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

Dňa 12.4.2018 sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky konferencia k materiálu "Hodnota je voda" - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, počas ktorej vystúpil v panelovej diskusie doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. z Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

https://www.voda-portal.sk/Dokument/vlada-schvalila-material-hodnota-je-voda-100142.aspx

Program

Hodnota je voda

Späť