Informačná aktivita pre študentov zameraná na problematiku environmentálnych záťaží

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Odborná exkurzia

- Určené pre: študentov predmetu Environmentálne záťaže

- streda, 08.-12.04.2019

- SAŽP Banská Bystrica, exkurzie na vybrané lokality EZ v širšom okolí Banskej Bystrice

- Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD.

- Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, odchod autobusu: 8.4.2019 o 8.30 hod. (areál SPU - kotolňa), predpokladaný príchod: 12.4.2019 o 15.00 hod.

Späť