Katalóg "Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra" a Punč 2018

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD.

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Foto: Bc. Andrea Cuperová

Autor: TV Nitrička | Regionálna televízia Nitra

Autor: http://www.uniag.sk/

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry otvorila dňa 5.12. 2018 výstavu ateliérových prác študentov katedry a pokrstila aj dva katalógy študentských prác.

Katalóg "Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra" k výstave je súborom vybraných ateliérových prác študentov riešených na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry v rokoch 2015 - 2018. Práce v katalógu sa zaoberajú riešením priestorov verejnej zelene v meste a na vidieku, ďalej priestormi vyhradnej zelene a detailom v krajinnej architektúre. Práce vznikli pod vedením pedagógov našej katedry - Márie Bihuňovej, Attilu Tótha, Ivana Čitáryho, Martiny Verešovej, Romana Flóriša, Denisy Halajovej a Sone Bellérovej ale aj externých spolupracovníkov Zoltána Balka a Štefana Lančariča.

Postery sú dostupné na http://fzki.uniag.sk/at-kza

Katalóg je k dispozícii v tlačenej (skrátenej) verzii na KZKA alebo v plnom rozsahu online : http://ves.uniag.sk//pdf/h1a7r1quzkw5oq318y048zymr7rouv.pdf

Výstavu ku katalógu si môžete pozrieť ešte do konca januára v priestoroch pavilónu FZKI na Tulipánovej ulici.

Druhým katalóg - PORT - je katalógom výtvarných prác študentov študijného odboru krajinná a záhradná architektúra pod vedením Sone Bellérovej.

Vydanie katalógu a usporiadanie výstavy bolo uskutočnené v rámci projektu "Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby - KEGA 008SPU-4/2016"

Na vianočnom punči FZKI sa stretli odborníci z praxe, absolventi, pedagógovia, študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre aj stredných škôl.

Vianočný punč na FZKI - TV Nitrička

Punč FZKI 2018

Späť