Komunálny odpad na Slovensku – Súčasnosť a budúcnosť

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Na UKF v Nitre sa dňa 24. mája 2018 uskutoční prvý ročník konferencie zameranej na problematiku komunálnych odpadov organizovanej OZV ELEKOS a Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber.

Partnermi konferencie sú:

 

- UKF Nitra, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky
- SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
- Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra s. r. o.

Podrobný program konferencie

Pozvanka - 01

Pozvanka - 02

Pozvanka - 03

Späť