Kurz hydropedológie

vložil: Miloslav Mucha

Author: Ing. Andrej Tárník, PhD.

V dňoch 15.-17. mája 2018 sa bude konať Kurz hydropedológie ako súčasť praxe študentov bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu krajinné inžinierstvo.

V rámci kurzu sa študenti prakticky oboznámia a reálne si vyskúšajú meranie a stanovovanie rôznych charakteristík pôdy a iných veličín, o ktorých teoretické vedomosti zbierali na predmetoch Hydropedológia a Hydrológia.

Pôjde predovšetkým o:

Odber porušených a neporušených pôdnych vzoriek.

Zameranie pôdnej sondy pomocou GPS.

Váženie pre gravimetrické stanovenie vlhkosti.

Príprava a nasycovanie pôdnych vzoriek na laboratórne meranie hydraulickej vodivosti.

Laboratórne stanovenie maximálnej kapilárnej kapacity, retenčnej vodnej kapacity, kapilárnej nasiakavosti, objemovej hmotnosti a pórovitosti.

Laboratórne meranie nasýtenej hydraulickej vodivosti metódou s konštantným hydraulickým sklonom a s premenlivým hydraulickým sklonom.

Sušenie pôdnych vzoriek.

Terénne meranie infiltračnej schopnosti pôdy.

Terénne meranie nasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy jednosondovou metódou resp. metódou plnenej sondy.

Spracovanie a vyhodnotenie terénnych meraní.

Spracovanie záverečnej správy.

A podobne...

Pomôcky:

Oblečenie do terénu, školské pomôcky ako na cvičenia hydrológie, knihy Základné merania v hydropedológii alebo Aplikovaná agrohydrológia

V rámci kurzu sa prakticky oboznámite a reálne si vyskúšate meranie a stanovovanie rôznych charakteristík pôdy, o ktorých ste sa učili na predmete Hydropedológia, príp. Hydrológia.

Aby ste mali lepší prehľad o tom ako to vyzerá na takom kurze:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830749113627249.1073741943.153358018033032&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672834522752043.1073741888.153358018033032&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668933246475504.1073741884.153358018033032&type=3

Pre viac informácií ma kontaktujte osobne alebo mailom.

Ing. Andrej Tárník, PhD.
Katedra biometeorológie a hydrológie
FZKI SPU v Nitre

Späť