Kurz hydropedológie

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Andrej Tárník, PhD.

Prax je dôležitá

U nás na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre dbáme aj na praktickú výučbu našich študentov. Druháci v študijnom programe krajinné inžinierstvo absolvujú hneď niekoľko praktických kurzov. Jedným z nich je kurz hydropedológie. Kurz nadväzuje na teoretické predmety Hydropedológia a Hydrológia a dáva tak študentom možnosť vyskúšať si vedomosti aj prakticky.

Počas niekoľkodňového kurzu si študenti vyskúšajú odoberanie porušených a neporušených pôdnych vzoriek, meranie vlhkosti pôdy, stanovovanie hydraulickej vodivosti pôdy, určovanie infiltračnej schopnosti pôdy a meranie prietoku vodného toku. Súčasťou kurzu boli aj odborné exkurzie v lesníckom skanzene a na golfovom ihrisku Tále.

Sme radi, že kurz je medzi študentmi obľúbený a posilňuje nielen vedomosti a zručnosti ale aj osobné vzťahy.

Späť