Kurz monitoringu zložiek životného prostredia

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Monitoring zložiek životného prostredia — praktický kurz

25. — 30. 4. 2019

Kurz je súčasť štúdia študentov 2. ročníka Bc štúdia Krajinné inžinierstvo.

Kurz je realizovaný v spolupráci s externými spoločnostiami a podporený grantovou agentúrou KEGA.

Späť