Kurz záhradno-krajinného dizajnu

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Gabriel Kuczman, PhD.

Oznam o konaní kurzu záhradno-krajinného dizajnu

Realizácia prvej etapy výsadby zelene areálu FZKI na Hospodárskej ulici 7 - Katedra biometeorológie a hydrológie (KBH), Katedra krajinného inžinierstva (KKI), Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (KKPPÚ).

Dňa 4. – 8.9.2017 sa uskutoční prvá etapa realizácie výsadby zelene areálu KBH, KKI a KKPPU na Hospodárskej ulici, FZKI, SPU v Nitre.

Realizácia bude uskutočnená za účasti študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, FZKI - SPU v Nitre, v rámci kurzu záhradno-krajinného dizajnu pod vedením Ing. G. Kuczmana, PhD.

Späť