Letná škola v Kirgizsku

vložil: Miloslav Mucha

Author: Ing. Vladimír Kišš

V dňoch 10.-15.07.2017 sa uskutočnila v Kirgizsku tretia letná škola (Campobasso, Nitra, Biškek) zameraná na degradáciu pôdy v rámci medzinárodnej spolupráce univerzít euro-ázijských krajín na ochranu pôd - International university cooperation on land protection in European-Asiatic countries (IUCLAND), ktorej sa zúčastnili študenti FEŠRR a doktorand FZKI.

Počas týždňa sa konali prednášky od profesorov z Kirgizska, Kazachstanu, Číny a Chorvátska. Za našu univerzitu prednášal doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Súčasťou bola aj odborná exkurzia (určovanie pôdnych horizontov) a návšteva národného parku Ala Archa.

Letná škola sa uskutočnila s podporou programu Erasmus+ (ref.no. 561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP). Za odbornú spoluprácu ďakujeme koordinátorovi projektu prof. Claudio Colombo a Centru medzinárodných programov na FEŠRR.

Späť