Micropollutants In The Environment

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Výberová prednáška

- Maria Wlodarczyk-Makula

- 26.04.2018 o 11:45h

- Prednášková miestnosť ZP, Hospodárska 7

Prednáška bude zameraná na problematiku mikroznečistenia prostredia. Prednáška je určená všetkým záujemcom o danú problematiku bez ohľadu na zameranie štúdia a ročník. Prednášajúca je pracovníčka Czestochowa Univerzity of Technology, Poľsko.

Späť