Monitoring zložiek životného prostredia

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

V dňoch 5. - 9. 6. 2017 bude v priestoroch Katedry krajinného inžinierstva SPU v Nitre realizovaný kurz Monitoringu zložiek životného prostredia. Kurz je určených pre všetkých záujemcov o túto problematiku. Zúčastneným študentom bude účasť na kurze zarátaná v rámci odbornej praxe.

Späť