Naši študenti na letnej škole v Gdansku

vložil: Miloslav Mucha

Author: Ing. Jozef Halva, PhD., Ing. Andrej Tárník, PhD.

Štúdium na našej fakulte je plné možností. S našimi partnermi ponúkame široké možnosti na ďalšie vzdelávanie a rozvoj našich študentov. Študenti, ktorí sa neboja využiť ponúkané šance majú možnosť získať mnohé doplnkové informácie, zážitky a cestovať po svete.

Pozrite si video z letnej školy mapovania, ktorú organizovala spoločnosť HERE v Gdansku. Na letnej škole boli aj dvaja naši študenti.

Späť