Návšteva z Western University of Applied Sciences v Nórsku

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

V dňoch 6. - 10.11.2017 hosťovala Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 4 pedagógov a 1 doktoranda z Western University of Applied Sciences v Nórsku.

Počas svojej návštevy si prehliadli výskumné pracovisko SPU v Nitre - AgroBioTech, Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodia (CEIMP), Interaktívnu záhradu Katedry biotechniky zelene, pedagógovia fakulty im odprezentované hlavné výskumné aktivity.

Zúčastnili sa aj konferencie Plants in Urban Areas and Landscape v Hokovciach a odbornej exkurzie v Banskej Štiavnici.

Odborná stáž sa realizovala za podpory Nórskych fondov a FZKI.

Späť