Obhajoby dizertačných prác - 20. a 22. august 2018

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Veronika Fusková, 20. august 2018 o 10,00 h

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Miroslava Šinkovičová, 22. august 2018 o 09,00 h

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Jakub Kočica, 22. august 2018 o 11,00 h

Fuskova

Sinkovicova

Kocica

Späť