Odborná exkurzia v Maďarsku

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

V dňoch 7.-9.6.2017 sa uskutočnila odborná exkurzia pre študentov prvého stupňa štúdia odboru Krajinná a záhradná architektúra ako aj pedagógov KZKA FZKI SPU v Nitre v Maďarsku.

Exkurzia prezentovala rôzne typy záhradno architektonických úprav a prístupov - od rekonštrukcie historických záhrad (Visegrad, Abbey Pannonhalma), zachovanie a prezentáciu areálov ľudovej architektúry vrátane použitia ovocných druhov drevín (Szentendre), sadovnícko - architektonické úpravy vidieka (Tihany, Balatonfured), tvorbu rekreačných prímestských priestrov (Normafa, Budapest) a súčasné trendy v úprave verejných mestských priestorov (Budapest).

EDU FZKIOdborná exkurzia sa uskutočnila s podporou programu CEEPUS, v rámci siete CIII-CZ-0311-09-1617-M-102008 - Landscape management - Sustainable land use perspectives in the Central European Region. Za odborné sprevádzanie ďakujeme Dr. Robertovi Kabaiovi (Hunscapes) a Istvánovi Valánszkemu (St. Isztván University).

Exkurzia sa realizovala aj v rámci udržateľnosti projektu ITMS: 26110230094  Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Späť