Pestovanie a pozberová úprava špargle v ekologickom systéme

vložil: Miloslav Mucha

Autor: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Odborná exkurzia

- Určené pre: Denná a externá forma štúdia odbor Záhraníctvo

- 10. 5. 2019

- Bioaspa Kúty s.r.o.

- Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre

Späť