Pracovná ponuka pre absolventov FZKI

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD.

Spoločnosť ARBOR – okrasné a ovocné škôlky, s r.o. so sídlom v Senci hľadá vhodného uchádzača na obsadenie pozície vedúci výroby

základné požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie alebo štúdium na vysokej škole (5.ročník) v odbore

- znalosti rastlinného materiálu (okrasné dreviny, vrátane trávnikov)

- znalosti a zručnosti v oblasti pestovania rastlinného materiálu (vrátane výživy)

- technická zdatnosť v oblasti použitia a obsluhy poľnohospodárskych strojov

V prípade záujmu kontaktujte prosím: +421 905 721 628

Pracovná ponuka pre absolventov FZKI

Späť