Proces projektovania – ako pristupovať k tvorbe projektu

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Simona Rábeková

Výberová prednáška

- Ing. Štefan Lančarič, PhD. - AA SKA

- štvrtok, 06.12.2018, 09:00 - 11:00 h

- Prednášková miestnosť TD02, Tulipánová 7

- Výberová prednáška pre študentov 2.ročníka z predmetu Základy projektovania pre krajinnú architektúru

Späť