Punč FZKI 2017

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Veronika Vaculová

Pozvánka

- Prednášky z praxe, predajné stánky s drobnosťami, šálky, výborný punč, vianočná pošta, vianočná nálada, DJ

- 06.12.2017 od 10:00, Tulipánova 7

- Organizátor: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Študentská rada FZKI.

 

Späť