Rekreačná, prírodná, kultúrna krajina a pamiatky historickej a ľudovej architektúry

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia

Autor: Simona Rábeková

- prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., Ing. Mária Bihuňová, PhD.

- piatok, 19.10.2018, 7:00 - 19:00 h

- Nitra - Slovenská Ľupča - Vydrovo - Tále - Hronsek - Nitra

Exkurzia je súčasťou predmetu Tvorba priestorov rekreácie. Exkurzia je povinná pre študentov zapísaných na predmet výučby v ZS2018/2019.

 

Späť