Skladba a postup montáže automatického závlahového systému

vložil: Miloslav Mucha

Autor: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.

ODBORNÁ PREDNÁŠKA

- Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

- spoločnosť ProRain, s. r. o.

Prednáša: Ing. Martin Halmo
Dátum: 18.12.2018
Miesto: Tulipánová, Učebňa TD-17
Čas: 9:00 hod

Späť