Skládkovanie a skládky na Slovensku. Cirkulárna ekonomika – verzus lineárna. Predchádzanie vzniku odpadov

vložil: Miloslav Mucha

Autor: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.

Výberová prednáška

- Ing. Monika Medovičová

- 20.3.2019 o 11.00

- FZKI - KKPPU, Hospodárska 7, prednášková miestnosť ZP

- Výberová prednáška zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Späť