Šľachtenie nových odrôd zelenín

vložil: Miloslav Mucha

Autor: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Odborná exkurzia

- Určené pre: Denná a externá forma štúdia odbor Záhraníctvo

- 6. 5. 2019

- Zelseed s.r.o. Horná Potôň - šľachtiteľská stanica

- Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre

Späť