Štátne skúšky 2019/2020

vložil: Miloslav Mucha

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá sa vyvíja veľmi dynamicky a nepredvídateľne, Vás chceme uistiť, že prípravy štátnych záverečných skúšok v stanovených termínoch  pokračujú predbežne podľa pôvodného plánu.

I.stupeň: 06.07.-08.07.2020, II.stupeň: 22.06.-24.06.2020

Vzhľadom k neprehľadnému vývoju situácie však môžu byť v nasledujúcich dňoch a týždňoch prijaté nové nariadenia, ktoré sa môžu dotknúť aj organizácie štátnych skúšok a s tým spojených termínov a úloh.

V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste sledovali zverejňované aktuálne informácie na stránke fakulty prípadne univerzity a my sa budeme snažiť Vás o ďalšom vývoji včas informovať.

prípade potreby kontaktujte študijné oddelenie e-mailom: ivana.mesjarova@uniag.sk

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Späť