Stáž študentov z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove

vložil: Miloslav Mucha

Author: Ing. Andrej Tárník, PhD.

V týchto dňoch sú u nás na fakulte študenti z partnerskej Poľnohospodárskej univerzity v Krakove. Na krajinárskych katedrách absolvujú dvoj-týždňovú stáž zameranú na vodné hospodárstvo, krajinné inžinierstvo a hydrofyzikálne vlastnosti pôd.

Fotografia zachytáva ich návštevu Výskumného centra AgroBioTech. V ďalšom programe navštívia vodné stavby na rieke Hron, Tajchy neďaleko Banskej Štiavnice, VPP Oponice, vodnú elektráreň v Gabčíkove a absolvujú praktické cvičenia zamerané na hodnotenie kvality vody a určovanie hydrofyzikálnych vlastností pôd.

Späť