Štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov 2018/2019

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

- štipendiá vyplývajúce z medzivládnych dôhod a ponúk zahraničných vlád,

- štipendiá na štúdium a výskum počas doktorandského štúdia,

- štipendiá na celé doktorandské štúdium

Štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov 2018/2019

Späť