SULANET - letná škole v talianskom meste Foggia

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 17. až 22. júla sa naši doktorandi ( Ing. Jakub Kočica, PhD. a Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.) zúčastnili na SULANET letnej škole v talianskom meste Foggia.

SULANET je iniciatíva, ktorej zámerom je vytvoriť výskumnú a vzdelávacia sieť v oblasti udržateľného manažmentu využívania krajiny. Túto sieť tvoria vyššie vzdelávacie inštitúcie z rôznych krajín Európskeho spoločenstva.

Okrem Slovenska sú to ešte Rakúsko, Poľsko, Španielsko, Taliansko a Bulharsko.

Zámerom SULANET je vytvoriť multidisciplinárnu synergiu a v tomto duchu bola aj tohtoročná letná škola. Počas 6 dní boli prezentované rôzne a zaujímavé poznatky výskumníkov z partnerských krajín.

Účastníci sa tak mohli dozvedieť, aké sú spôsoby podpory prenajímania pôdy v Španielsku, aká je tendencia hospodárenia poľnohospodárskych subjektov v Poľsku alebo aký komplikovaný je vývoj vlastníckych vzťahov na Slovensku v historickom kontexte. Rakúskymi odborníkmi boli prezentované súčasné technológie a metódy využitia GIS, diaľkového prieskumu Zeme a fotogrametrie pre monitoring krajinného prostredia nielen z hľadiska produkčného využitia.

Letná škola bola organizovaná univerzitou Foggia s podporou Erasmus+.

Späť