Súťaž Pre vodu 2019

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

Nadácia Ekopolis vyhlasuje už 4.ročník súťaže "PRE VODU", ktorá sa aj v roku 2019 bude venovať riešeniu problémov s vodou.

Od januára do 3. februára 2019 je možné nominovať konkrétnu situáciu, ktorá sa týka zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody, a ktorú by bolo dobré riešiť.

Následne si z nich študenti a mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov budú môcť vybrať tému pre vypracovanie súťažného návrhu, alebo môžu súťažiť s vlastnou súťažnou prácou. Tá môže byť zároveň aj prácou semestrálnou či dokonca diplomovou.

Nominujúci takto môžu získať nové nápady a pohľady na problém, pričom návrhy na riešenia od študentov vo forme ideových návrhov či štúdií môže po skončení súťaže využiť tak, ako bude potrebovať.

Uzávierka študentských prác bude 30. septembra 2019.

Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty, ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od tímov. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €.

Viac info o zapojení sa a podmienky nájdete na: https://www.sutazprevodu.sk/

Pre vodu 2019

Späť