Using of NIR spectroscopy in evaluation of authenticity of fruit juice

vložil: Miloslav Mucha

Autor: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.

Výberová prednáška

- Ing. Petr Šnurkovič, PhD.

- 7. 5. 2019 od 14.30

- FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (miestnosť BZ 01)

- Prednáška sa realizuje v rámci programu Ersmus +. Prednášajúci je z Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktu, Zahradnické fakulty Lednice na Moravě, MZLU Brno. Téma prednášky sa týka aktuálnej témy výroby a analýzy ovocných štiav pomocou NIR spektroskopie.

Späť