Veda mladých 2017

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozýva na XII.  medzinárodnú vedeckú konferenciu Veda mladých 2017, konanú pod záštitou doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., dekanky FZKI SPU v Nitre.

  • Horský hotel Remata, Ráztočno (okres Prievidza), Slovensko
  • 26. - 28. 06. 2017

https://sites.google.com/site/vedamladych/

Veda mladých je vedecká konferencia doktorandov, ich školiteľov a mladých vedeckých pracovníkov.

Cieľom konferencie je udržiavať kontakt medzi mladými vedeckými pracovníkmi z oblastí krajinného inžinierstva, záhradnej a krajinnej architektúry a záhradníctva, zároveň pokračovať vo vytváraní priestoru pre rozšírenie komunikácie doktorandov, ktorí sú na začiatku svojho vedeckého pôsobenia a vytvoriť im priestor na prezentáciu svojich vedeckých príspevkov.

Späť