Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dovoľujú pozvať doktorandov na

Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou

7. novembra 2019 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku

konanú pod záštitou
doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. – dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. – dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva
prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. – dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home

Tešíme sa na Vašu účasť!

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
doc. Ing. Ján Horák, PhD.
____________________________
Vedeckí garanti konferencie

Späť