Voda a veda - fotografická súťaž

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Andrej Tárník, PhD.

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku je vyhlásená fotografickú súťaž. V roku 2017 sa uskutoční už piaty ročník tejto súťaže. Hlavným cieľom fotografickej súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Téma tohtoročnej súťaže je „Voda a veda“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie vody a vedy. Uzávierka súťaže bude 11. 10. 2017.

  • Kategória I: študenti stredných škôl
  • Kategória II: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Hodnotiaca komisia vyberie fotografie, ktoré postúpia do užšieho výberu – a teda na hodnotenie. Z týchto fotografií komisia vyberie víťazov v jednotlivých kategóriách. Hodnotiaca komisia ocení v každej kategórií jednu fotografiu. Viac informácií nájdete na: http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320

Späť