Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie

vložil: Miloslav Mucha

Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre

Voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre sa uskutočnia dňa 12.09.2018.

V prípade nezvolenia kandidáta dekana FZKI sa uskutočnia nové voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre dňa 26.09.2018.

Návrhy na kandidátov na dekana FZKI SPU podávajú členovia AO FZKI SPU v Nitre, predsedovi AS FZKI SPU v Nitre na predpísanom tlačive do 03.09.2018 do 15:00 h.

Predseda VK AS FZKI SPU zabezpečí vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu navrhnutých kandidátov s kandidatúrou do 05.09.2018 na predpísanom tlačive.

Predseda AS FZKI SPU v Nitre zabezpečí zverejnenie zoznamu kandidátov na funkciu kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre (vrátane profesijných životopisov jednotlivých kandidátov), ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou, do 06.09.2018.

Späť