Vyšehradská letná škola a festival

vložil: Miloslav Mucha

Author: Ing. Andrej Tárník, PhD.

FZKI SPU v Nitre v spolupráci s partnermi pripravili spoločne projekt zameraný na „udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologickú bezpečnosť v krajinách V4 + Ukrajina“. Projekt je podporený Vyšehradským fondom.

V rámci projektu sa pripravuje letná škola:

 • Termín: 1.10 - 15.10 2017
 • Miesto konania:  Kraków, Poľsko
 • Určené pre: prioritne pre 5 študentov inžinierskeho stupňa programu Krajinné inžinierstvo a Záhradná a krajinná architektúra
 • Jazyk letnej školy: Angličtina
 • Téma: Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 + Ukrajina
 • Náklady: Pre účastníkov letnej školy je zabezpečené ubytovanie, strava aj cestovné.
 • Web: http://vf-water.eu/
 • Viac info a prihlášky: Ing. Andrej Tárník, PhD. - andrej.tarnik@uniag.sk

Vyšehradský festival Nitra:

 • Termín: 20. a 21. 11 2017
 • Popis: deň pre stredoškolákov a vysokoškolákov zameraný na vodné hospodárstvo.
 • Aktivity: Odborné a popularizačné prednášky, fotosúťaž

Späť