Vyšehradský festival

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v spolupráci s partnermi Vyšehradského projektu „Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 Group and Ukraine“ Vás pozýva na Vyšehradský festival.

Súčasťou festivalu sú odborné prednášky, prezentácia zahraničných vysokých škôl a vyhlásenie výsledkov fotosúťaže.

Miesto a dátum konania: 21.november 2017, Kongresové centrum SPU - ŠD A. Bernoláka

PROGRAM

-10.00 Otvorenie
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD (FZKI SPU, Nitra), 
Dr. Habil. Ing. Andrzej Strużyński (Poľnohospodárska univerzita Krakov)

-10.15 činnosť SVP, protipovodňové opatrenia, významné vodné stavby
Ing. Juraj Jurica, Ing. Peter Ivan, PhD. (Slovenský vodohospodársky podnik)

-11.00 Vplyv klimatickej zmeny na zrážky v krajine
Mgr. Miriam Jarošová, PhD (Žilinská univerzita v Žiline)

- 12.00 prezentácia zahraničných univerzít

- 12.30 vyhodnotenie fotosúťaže

V priestoroch SPU v Nitre sa zároveň koná aj Deň kariéry, kde bude možné osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostredkovať prácu, stáž, brigádu. Súčasťou podujatia budú prezentačné prednášky zúčastnených spoločností a workshopy pre študentov: Ako napísať CV, aby ste zaujali? Čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali?

Späť